Notes

A place to meet Statie

I'm happy to announce that Statie, a newcomer to the field of static site generators written in PHP, received a place where it could promote itself better. It's own website. Though a really simple one; but it's healthy to start with small things, they say.

Read more

Null Object design pattern

An object with no value or defined behavior can be helpful when no other "real" object is present so it can mimic its usage. It may help you to avoid unnecessary conditionals and make your code more readable.

Read more

Implement a CSS preprocessor into Statie project

The most important part of a web page is its content. And I think that every web page content deserves to have some look. Take a look at how to implement Less preprocessor into Statie project built with gulp-based workflow.

Read more

Previnilosť

Stojím na zastávke a čakám aj keď nemusím, predsa len domov to mám pár minút pešo. Premýšľam. Veď som si za to zaplatil!

Read more

4 rady ako prestať fajčiť

Ak fajčíš a si s tým spokojný a vyrovnaný, môžeš prestať čítať. Možno si sa sem dostal vďaka niekomu, kto si myslí, že by to mohlo byť inak a tento článok nie je pre teba. Ak ti však aspoň raz napadlo, aké dobré by bolo skoncovať s tým, no ďalej ako za túto myšlienku si sa ešte nedostal, pokračuj. Pokračuj, dokonca, aj keď si sa už o to pokúsil, ale z rôznych dôvodov ti to nevyšlo.

Read more